ابعاد شهرهای اسلامی

در جهت تعیین ابعاد شهرهای اسلامی نظریه و تحلیل جامع درباره شهر به طورکلی و شهر اسلامی به طور ویژه، بدون توجه به مؤلفه «انسان…

ادامه مطلب ابعاد شهرهای اسلامی

انواع برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی وکالتی ( حمایتی )

در این قسمت از پست های انواع برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی وکالتی ( حمایتی ) را مورد بحث قرار می دهیم. برنامه ریزی وکالتی…

ادامه مطلب انواع برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی وکالتی ( حمایتی )

انواع تحقیقات علمی بر اساس هدف

انواع تحقیقات علمی بر اساس هدف انجام آنها، به دو دسته تقسیم می شوند. 1- بنیادی 2- کاربردی 1- تحقیقات بنیادی ( مبنایی یا پایه…

ادامه مطلب انواع تحقیقات علمی بر اساس هدف
طراحی شهر

طراحی شهری چیست؟

طراحی شهری چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید کمی به عقب برگردیم. باید ببینیم این واژه ابتدا از کجا آمده، و برای تعریف چه…

ادامه مطلب طراحی شهری چیست؟
پوزیتیویسم منطقی

پوزیتیویسم

پوزیتیویسم منطقی نامی است که بلومبرگ و هربرت فایگل در سال 1931 به مجموعه­ای از افکاری که حلقه­ وین پیشنهاد کرده بوده، دادند. چنانکه خرمشاهی…

ادامه مطلب پوزیتیویسم

انواع برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی عقلانی – جامع

در این قسمت از پست های انواع برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی عقلانی – جامع را مورد بحث قرار می دهیم. برنامه ریزی عقلانی –…

ادامه مطلب انواع برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی عقلانی – جامع

انواع برنامه ریزی شهری

از شروع برنامه ریزی شهری به صورت کنونی، همیشه یک تفکر و یک سبک، غالب نبوده و برنامه ریزی شهری انواع مختلفی دارد. برای آشنایی…

ادامه مطلب انواع برنامه ریزی شهری