پوزیتیویسم منطقی

پوزیتیویسم

پوزیتیویسم منطقی نامی است که بلومبرگ و هربرت فایگل در سال 1931 به مجموعه­ای از افکاری که حلقه­ وین پیشنهاد کرده بوده، دادند. چنانکه خرمشاهی…

ادامه مطلب پوزیتیویسم