شهر شاد

شهر شاد، عنوان مقاله ای بود که در اواخر سال 96 شروع به نوشتن آن کردم. در آن ابتدا به مشخص کردن چهارچوب و مبانی شهر شاد پرداخته شده است و سپس ملاک ها و معیارهای عنوان شده را در شهر تهران بررسی کرده ام. به زودی نسخه کامل تری از آن را در مقاله ای بروزتر و کامل تر با عنوان شهر شاد را بهتر بشناسیم منتشر خواهیم کرد.

چکیده

کیفیت زندگی از دو بُعد برخوردار است. بعد عینی و بعد ذهنی. برای مدتها در تحقیقات بررسی کیفیت زندگی، بعد ذهنی این قضیه مد نظر قرار نمی گرفت و تاکید و تمام همیت بر بعد عینی گماشته می شد. در سال های گذشته بررسی بعد ذهنی موضوع نیز در دستور کار محققان قرار گرفت. جایی که بحث شادی و شاد بودن و خوشحالی به میان می آید. شهر به عنوان محیطی که انسان های زیادی در آن زندگی می کنند تاثیر مستقیم بر این احساس شهروندان دارد. ما بر آن شدیم تا به یک بررسی جامع در زمینه پارامترهایی که یک شهر می تواند ارائه بدهد تا شهروندان خود را شاد کند بپردازیم. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در برخی حالات می توان تهران را یک شهر شاد نامید، و البته در بدترین حالت نیز اصلا نمی توان تهران را یک شهر غم زده توصیف کرد.

واژگان کلیدی

شهر شاد، شادی شهری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی در شهر تهران

مقدمه

شادی یک حس درونی است. یک نیاز انسانی است که باید ارضا شود. شاد بودن، حس یا موقعیتی است که همه به نحوی به دنبال رسیدن به آن هستند. شادمانی فطرت وجود آدمی است. اشو فیلسوف هندی ، هدف و معنای نهایی زندگی را شاد بودن می پندارد.

انسان برای رسیدن به زندگی بهتر، خلق می کند، می آفریند و می سازد؛ همانگونه که روزی چرخ را ساخت هواپیما ساخت و شهر را ابداع کرد.

شهر این پیچیده ترین اختراع بشر، مانند تمام اختراعات هدفی جز بهبود کیفیت زندگی انسان ندارد. کیفیتی که ارسطو میزان خوبی آن را در شاد بودن تعریف می کند اما سال ها نگرش مدرنیسم حاکم بلامنازع تصمیمات شهری بوده است. نگرشی که شهر را خالی از احساس، جنگلی از بتن و آهن می پندارد و هدفی جز مسکن کار رفت و آمد و اوقات فراغت ندارد. هر چند روابط اجتماعی در مقوله ی اوقات فراغت گنجانده شده بود ولی این برای رفع نیاز انسان کافی نبود. نمی شود در محیطی که خالی از احساس طراحی شده به دنبال حسی گشت.

حس آرامش، حس امنیت، حس شادی، احساساتی که در فطرت وجود آدمی است و مستقیم و یا غیر مستقیم دانسته  و یا دانسته اهداف زندگی ما هستند. کار می کنیم که به این اهداف برسیم؛ رفت آمد می کنیم به این اهداف برسیم؛ مسکن انتخاب می کنیم که ما را به سمت رسیدن به این اهداف سوق دهد تفریح می کنیم که این احساسات پدیدار شوند.

 

دانلود کامل مقاله شهر شاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *